Գնումների գործընթաց
Երևանի Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգման համար անցկացված մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր-ՀՀ ՄՆՀԲՄԱՇՁԲ-19/62

Երևանի Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգման համար անցկացված մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր-ՀՀ ՄՆՀԲՄԱՇՁԲ-19/62

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/58

ՀՀ Լոռու մարզ Դսեղ գյուղական համայնքի Բարձրաքարշ վանական համալիրի աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը։

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/40

Մշակութային միջոցառումների և սեմինարների կազմակերպման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը։

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/69

«Լոռեցի Սաքո» քանդակի վերականգնման (ըստ հիմնավորման՝ տեղափոխման) և տարածքի բարեկարգման գիտնախագծանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Լոռու մարզի Քոբեր Ե/Գ կայարան, Քոբայրավանք մատուռի որմնանկարների ամրակայման և վերականգնման գիտանախագծային փաստաթղթերի կազմման, ծախսերի գնահատման և փորձաքննման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն