Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կողմից 2019 թվականի երկրորդ եռամսյակում «Կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրում և շարունակականության ապահովում» բյուջետային միջոցառման շրջանակում կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն