«Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի» կողմից «Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բուժման, վերականգնման, կրթության և զբաղվածության ապահովման ծառայությունների» շրջանակներում 2019 թվականին իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ կատարողական հաշվետվությունը՝ մինչև սեպտեմբեր ժամանակաշրջանի համար