«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակներում Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի, ինչպես նաև Կապանի, Սիսիանի, Գորիսի, Ստեփանավանի, Վանաձորի, Սպիտակի, Արմավիրի, Վաղարշապատի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի կողմից 2019 թվականի երրորդ եռամսյակի ընթացքում իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ կատարողական հաշվետվություններ