2018-2019 ուստարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպման ուղղությամբ երրորդ եռամսյակում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ բովանդակային հաշվետվություն