Համաձայն «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21‑րդ հոդվածի 5-րդ մասի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի № 89-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

  1. շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատել՝

1) Արագադ Սարոյի Աբրամյանին (ծնված՝ 1992 թվականի հուլիսի 8-ին, հաշվառման հասցեն՝ ք. Երևան, Աբովյան 9):