ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելությունն անցկացվում է.

  • Նախարարի մոտ՝ ամեն ամսվա վերջին շաբաթվա ընթացքում՝ նախապես համաձայնեցված և հայտարարված օրը և ժամին,
  • կրթության ոլորտը համակարգող փոխնախարարների մոտ՝ ամեն ուրբաթ օր, ժամը 12.00-14.00 և ամեն հինգշաբթի օր, ժամը 9.30-11.30,
  • մշակույթի ոլորտը համակարգող փոխնախարարների մոտ՝ ամեն ուրբաթ օր, ժամը 16.00-18.00 և 14.00-16.00,
  • սպորտի և երիտասարդության ոլորտը համակարգող փոխնախարարի մոտ՝ ամեն ուրբաթ օր, ժամը 9.00-11.00.
  • Նախարարության գլխավոր քարտուղարի մոտ՝ ամեն հինգշաբթի օր, ժամը՝ 16.00-18.00 (անհրաժեշտության դեպքում ընդունելությունները կազմակերպվում են փոխհամաձայնեցված ժամկետում),
  • նախարարության վարչությունների և բաժինների պետերի մոտ՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 9.30-17.45:

Նախարարի, փոխնախարարների, գլխավոր քարտուղարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունը կազմակերպում է նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչությունը՝ կատարելով քաղաքացիների նախնական գրանցում (010) 52-73-43 հեռախոսահամարով

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելության կարգ

Տեղեկանք քաղաքացիներից ստացված առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարի և մարմնի ղեկավարի կողմից կատարած քաղաքացիների ընդունելության թվաքանակի, բարձրացված հարցերի բնույթի և քննարկման արդյունքների մասին