Պատասխանատուներ

Ոլորտներ

Հեռախոս

Էլ. փոստ

Սարգիս Հայոցյան
Գիտության կոմիտեի նախագահ
Գիտությանն առնչվող հարցեր (+374 10) 21-01-40/101/

Սմբատ Գոգյան
Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ

Գիտական աստիճանների և կոչումների շնորհման հարցեր

(+374 11) 27-10-11

info@bok.am

Դավիթ Գյուրջինյան
Լեզվի կոմիտեի նախագահ

Լեզվական քաղաքականությանն առնչվող հարցեր

(+374 10) 26-68-60

Ռոբերտ Սուքիասյան
Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ

Բարձրագույն և հետբուհական կրթության հարցեր

(+374 10) 58-99-07

r_sukiasyan@edu.am

Արտակ Աղբալյան
Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ

Նախնական, միջին մասնագիտական կրթության հարցեր

(+374 10) 52-48-09

a.aghbalyan@edu.am

Աշոտ Արշակյան
Հանրակրթության վարչության պետ

Նախադպրոցական, միջնակարգ կրթության հարցեր

(+374 10) 52-47-49

ashot.arshakyan@edu.am

Արկադի Պետրոսյան
Մարզառազմական և արտաուսումնական դաստիարակության վարչության պետ

Արտաուսումնական և ֆիզիկական դաստիարակության հարցեր

(+374 10) 56-74-13

a_petrosyan@edu.am

Արկադի Պապոյան
Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության պետ

Միջպետական համաձայնագրեր,կրթաթոշակներ,Սփյուռքի հարցեր

(+374 10) 58-04-03

arkadi.papoyan@edu.am

Աստղիկ Մարաբյան
Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ
Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստներին առնչվող հարցեր (+374 11)-52-39-03
Արմենուհի Ղազարյան
Ժամանակակից արվեստի վարչության պետ
Ժամանակակից արվեստին առնչվող հարցեր (+374 11) 51-93-06
Սուրեն Պռազյան
Մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության պետ
Մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության հարցեր (+374 11) 52-98-42
Հարություն Եղոյան
Մարզական կազմակերպությունների և մանկապատանեկան սպորտի քաղաքականության վարչության պետ
Մարզական կազմակերպությունների և մանկապատանեկան սպորտին առնչվող հարցեր (+374 11) 52-96-04
Նարինե Շահբազյան
Սպորտի բարձրագույն նվաճումների քաղաքականության վարչություն պետ
Սպորտի բարձրագույն նվաճումներին առնչվող հարցեր (+374 11) 52-84-00
Թամարա Թորոսյան
Երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ
Երիտասարդական ծրագրերին առնչվող հարցեր (+374 11) 54-69-32

Ռոբերտ Ստեփանյան
Զարգացման ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչության պետ

Զարգացման ծրագրերի և մոնիթորինգի հարցեր

(+374 10) 58-01-26

r_stepanyan@edu.am

Մովսես Մովսիսյան
Լիցենզավորման գործակալության պետ

Կրթական ծրագրերի լիցենզիայի տրամադրման հետ կապված հարցեր

(+374 10) 54-70-23

m_movsisyan@edu.am

Վահան Գասպարյան
Մշակութային արժեքների պահպանության գործակալություն
Մշակութային արժեքներին առնչվող հարցեր (+374 11) 23-01-09
Արմեն Աբրոյան
Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալություն
Պատմության և մշակույթի հուշարձաններին առնչվող հարցեր (+374 11) 52-93-32

Ռուզաննա Գրիգորյան
Անձնակազմի կառավարման վարչության պետ

Կադրային քաղաքականությանն առնչվող հարցեր (+374 10) 58-34-83

Էմիլ Մարգարյան
Իրավաբանական վարչության պետ

Իրավական հարցեր

(+374 10) 52-53-17

Օֆելյա Կամավոսյան
Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության պետի տեղակալ

Թեժ գիծ,նախարարի մոտ ընդունելություն,ԶԼՄ-ների հետ աշխատանք

(+374 10) 54-67-13

Անի Թադևոսյան
Ֆինանսաբյուջետային վարչության պետ

Բյուջետային ֆինանսավորման հարցեր

(+374 10) 58-99-22

Արա Հակոբյան
Գնումների և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ
Գնումների և հաշվապահական հարցեր (+374 10) 52-53-47

Արմեն Ավետիսյան
Կազմակերպատնտեսական վարչության պետ

Տնտեսական հարցեր

(+374 10) 54-67-14